Dấu Hiệu Bể Phốt Bị Đầy? Bao Lâu Hút Một Lần?

nguyên lý hoạt động của bể phốt

Bể phốt là nơi chưa chất thải của gia đình. Hiện nay bể phốt đã phổ biến và được sử dụng rộng dãi ở các nơi chúng giúp sinh hoạt tiện nghi và sạch sẽ. Tuy nhiên khi sử dụng bể phốt nếu chúng ta không chú ý sẽ dẫn đến tình trạng đầy tràn

0988 366 672